Humán-TéKa Kft. - Adatkezelési tájékoztató
< 2024. július >
H K SZ CS P SZO V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Adatkezelési tájékoztató

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Humán-TéKa Humán Erőforrás-fejlesztési Kft.

(8900 Zalaegerszeg, Andráshida u. 36.)

2018.

 

 

 

 

 

Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.. 1

1.      Az adatkezelő. 2

2.      A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama. 2

3.      Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók. 4

4.      Az adatbiztonság. 4

5.      A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja  4

6.      Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás. 6

 

 

 

 

A www.humanteka.hu

a www.pszichologuszalaegerszeg.hu

a www.eletvezetes.hu

honlapokat (a továbbiakban: honlapok) a Humán-TéKa Kft. üzemelteti.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-51525

 

A Humán-TéKa Kft. jelen adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a honlapok látogatóit és felhasználóit (a továbbiakban: felhasználó) adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

 

 1. Az adatkezelő

 

A honlapokkal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Humán-TéKa Kft. (8900 Zalaegerszeg, Andráshida u. 36.) Az adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 70 396 9320

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató folyamatos elérhetőségét a honlapokon biztosítja, így az érintettek bármikor könnyen és egyszerűen felvilágosítást kaphatnak, hogy személyes adataikat milyen adatkezelési körülmények mellett kezelik.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

 

A honlapok felkeresésével a felhasználó személyes adatokat ad át a Humán-TéKa Kft. részére. Az internetes kapcsolat fenntartása során a felhasználó által alkalmazott böngésző­programmal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlapokkal kapcsolatos elemzésre és statisztikák elkészítésére használja.

 

A Humán-TéKa Kft. a honlapokon cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

A cookie-kat a Humán-TéKa Kft. kereskedelmi célra nem használja fel.

 

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg.

 

A honlapokon biztosított egyes további funkciók eléréséhez (pl. regisztráció) azonban egyes esetekben a látogatónak további adatokat is rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes.

Az elektronikus ügyintéző rendszerben lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok a látogató, felhasználó és a Humán-TéKa Kft. együttműködésének megkönnyítését szolgálják.

 

A Humántéka Kft. hírleveleire, a név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele a Humán-TéKa Kft. adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve a pesti.timea@pszichologuszalaegerszeg.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

 

A Humán-TéKa Kft. képzéseire, rendezvényeire név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, jelentkezni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele a Humántéka Kft. adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a pesti.timea@pszichologuszalaegerszeg.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

 

Azokban az esetekben, ha a Humán-TéKa Kft. által nyújtott szolgáltatást nem cselekvőképes személy kívánja igénybe venni, a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot és adatszolgáltatást kizárólag törvényes képviselője teheti meg. A törvényes képviselő személyének valódiságáért az adatot szolgáltató tartozik kizárólagos felelősséggel.

 

Az adatkezelés célja a felhasználók, érdeklődők hírlevelet igényeljenek a Humán-TéKa Kft.-t - közvetve vagy közvetlenül - érintő aktualitásokról, s e célból történő kapcsolattartás biztosított legyen. A Humán-TéKa Kft. szolgáltatásának biztosítása érdekében lehetővé tegye a kommunikációt a Humán-TéKa Kft. és a felhasználó között.

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása a Humán-TéKa Kft. által szervezett képzésekről, rendezvényekről.

Az adatkezelés további célja meghívók, tájékoztatók küldése elektronikus úton, emailen keresztül.

Az adatkezelés célja a fentieken túlmenően a honlapok fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

 

A Humán-TéKa Kft. honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről és eseményekről.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

 

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

 

Az adatok kezelésére kizárólag a Humán-TéKa Kft. ügyvezetője és az általa erre felhatalmazott munkatársak jogosultak. A Humán-TéKa Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

 1. Az adatbiztonság

 

A Humán-TéKa Kft. a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Humán-TéKa Kft. – amennyiben a személyes adatok fizikai kezelése is szükséges – a személyes adatok tárolásáról székhelyén, zárt iratszekrény alkalmazásával gondoskodik.

A Humán-TéKa Kft. nagy gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Humán-TéKa Kft. ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

 

Az Info tv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Fentiek alapján mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Humán-TéKa Kft.-től az általa kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A Humán-TéKa Kft. a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Humán-TéKa Kft. által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Humán-TéKa Kft. helyesbíti.

 

A felhasználó jogosult adatainak módosítását kérni. Hírlevél igénylése esetén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni.

A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a megjelölt linkre kattint. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

 

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

 • azoknak kezelése jogellenes;
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

 

A felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. Az érintett a törlést a Humán-TéKa Kft.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A helyesbítésről, módosításról és a törlésről-zárolásról, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Humán-TéKa Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét.

 

Olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit (pl.: nyilvánosságra hozott személyes adat jogi sorsa vitatott – azaz az adatkezelő szerint szerepelhet a honlapon, de az érintett vitatja), vagy az érintett ezt kéri, lehetőség van arra, hogy az adatot ne töröljék, hanem csak zárolják. Pl. fényképfelvétel esetén

 

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Humán-TéKa Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

A Humán-TéKa Kft. tisztelettel kéri felhasználóit, hogy valamely eljárás kezdeményezése előtt adatkezelési panaszukat a Humán-TéKa Kft. részére küldjék meg. Amennyiben a Humán-TéKa Kft. megítélése szerint is jogos a panasz, úgy a felhasználóval együttműködve helyreállítja a jogszerű állapotot.

 

A Hatóság elérhetősége:

Posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

 

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását az adatkezelők felé formalevelek kibocsátása útján segíti elő, melyek a következő linken érhetők el: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

A felhasználót megilleti továbbá a bírósághoz fordulás joga. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Zalaegerszegi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

 1. Az Infotv. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

 

Az adatkezelőknek a tájékoztatóban külön pontban, más adatkezelési körülményektől elkülönítetten kell az érintetteket tájékoztatniuk az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről. Ez ugyanis jelentősen korlátozza az érintettek információs önrendelkezési jogát, hiszen az Infotv. 6. § (5) bekezdése épp az érintett hozzájárulásának hiánya esetére teszi lehetővé az adatkezelést (az érintett visszavonta a hozzájárulását vagy valamilyen méltányolható indokból az adatkezelőnek nem kell beszerezni az érintett külön hozzájárulását az adatkezeléshez).

Ezen jogalap alkalmazáshoz az adatkezelőknek el kell végezniük az ún. érdekmérlegelési tesztet, amelyre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmaz az Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014. számú Véleménye[1]. Az érdekmérlegelési teszt voltaképp egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Zalaegerszeg, 2018.

 

 

[1] 6/2014. számú vélemény az adatkezelo 95/46/EK irányelv 7. cikke szerinti jogszeru érdekeinek fogalmáról, WP217,

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

to top